Η εταιρεία o.mind Creatives έχει πολυετή εμπειρία στην οργάνωση γεγονότων και εκδηλώσεων που απευθύνονται σε στοχευμένο επαγγελματικό κοινό, καθώς και ειδικά στην επιχειρηματική προβολή και επικοινωνία.

Με ειδίκευση στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, τα στελέχη της εταιρείας μας από το 2000 έως σήμερα έχουν συμμετάσχει σε όλες τις διοργανώσεις σχετικών εκθέσεων που έχουν γίνει στη χώρα μας και οι οποίες συγκέντρωσαν την πλειονότητα των επιχειρήσεων και αποτέλεσαν κορυφαίο γεγονός για τον κλάδο.

Παράλληλα, αλλά και ανεξάρτητα από τις εκθεσιακές διοργανώσεις, η δημιουργία πληθώρας συνεδριακών εκδηλώσεων, σεμιναρίων, επιχειρηματικών συναντήσεων και άλλων τέτοιων εκδηλώσεων έχει κατατάξει την o.mind Creatives σε δημιουργό πετυχημένων επιχειρηματικών και επιστημονικών events.

Περισσότερες πληροφορίες:
www.omind.gr

© 2013 dairyexpo.gr, all rights reserved - Web Design by Netplanet
Κατασκευή Ιστοσελίδων